สร้างแบรนด์ให้โดนใจด้วย Brand personality

Brand personality คำที่ใครหลายๆ คนมักจะได้ยินคุ้นหู โดยเฉพาะในแวดวงของธุรกิจเป็นสิ่งที่ใช้สะท้อนตัวตน ภาพลักษณ์ หรือเอกลักษณ์ของแบรนด์ ทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ในแบบที่ธุรกิจต้องการ วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูกันว่า brand personality คืออะไร มีความสำคัญอย่างไร รวมถึงสินค้าพรีเมี่ยมมีผลต่อ Brand personality อย่างไรบ้าง

 Brand personality คืออะไร? มีความสำคัญอย่างไร?

brand personality คือ บุคลิกภาพของแบรนด์ ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆ ที่ธุรกิจควรกำหนดให้แน่ชัดหรือเรียกว่าการระบุตัวตนของแบรนด์ ดังนั้น หากธุรกิจต้องการสร้างกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมการตลาด สิ่งที่ต้องควรคำนึงถึง ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาดก็คือ บุคลิกภาพของแบรนด์ ธุรกิจต้องสร้างบุคลิกภาพของแบรนด์ที่ชัดเจนแบบตรงไปตรงมา เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจถึงตัวตนสินค้า ตัวตนบริษัทหรือตัวตนขององค์กร หากสามารถแสดงบุคลิกภาพของแบรนด์ได้ชัดเจน แบรนด์จะกลายเป็นที่รู้จักกว้างขวาง นำมาสู่ยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น

การสร้าง Brand personality ธุรกิจต้องเลือกว่าจะสร้างแบรนด์ให้มีบุคลิกภาพอย่างไร โดยทั่วไปแล้ว Brand personality มีด้วยกัน 5 แบบ ได้แก่

1.Ruggedness ความแข็งแรง ทนทาน การเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆ และการผจญภัย

2.Sincerity ความจริงใจ ความอ่อนโยนอบอุ่นเป็นแบรนด์ที่เน้นสร้างความสบายใจให้กับผู้ใช้

3.Competence ความสามารถ ความเป็นผู้นำ เหนือกว่า ล้ำกว่า โดดเด่นและแตกต่าง

4.Excitement ความตื่นเต้น เร้าอารมณ์ มีชีวิตชีวา ความอ่อนยาว ไร้ความกังวล

5.Sophistication ความแพรวพราว หรูหรา ดูดี มีระดับ ความแพงและมีความเป็นสินค้า Hi-end

หลังจากที่ธุรกิจตัดสินใจได้แล้วว่าจะสร้างแบรนด์ให้มีบุคลิกภาพอย่างไร การทำการตลาดในด้านอื่นๆ ของแบรนด์ก็ต้องสอดคล้องกับ Brand personality ที่เลือกด้วยหรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกพรีเซ็นเตอร์ วิธีการส่งเสริมการขาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หีบห่อสินค้าไปจนถึงการตั้งราคาขาย ฯลฯ

Brand personality มีความสำคัญอย่างไร?

  • ช่วยสร้างจุดสนใจและช่วยดึงดูดลูกค้า
  • ทำให้ลูกค้าเข้าใจสินค้าและบริการอย่างลึกซึ้ง
  • ทำให้สินค้าและบริการมีความแตกต่างไปจากคู่แข่ง
  • ช่วยให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อมโยงระหว่างตนเองกับแบรนด์
  • ทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อแบรนด์
  • ช่วยกระตุ้นความผูกพันทางด้านอารมณ์ร่วมกับแบรนด์

สินค้าพรีเมี่ยม มีผลต่อ Brand Personality อย่างไร?

เมื่อได้รู้แล้วว่า brand personality คืออะไร มีด้วยกันกี่แบบและมีความสำคัญอย่างไร ต่อมา เราจะพูดถึงสินค้าพรีเมี่ยม มีผลต่อ Brand Personality อย่างไร สินค้าพรีเมี่ยม ถือได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Brand Awareness หรือสร้างการรับรู้แบรนด์ โดยปกติของพรีเมี่ยมมักจะมีการสกรีนโลโก้หรือชื่อบริษัทลงไปบนของพรีเมี่ยมนั้นๆ ด้วยเป็นเหมือนการโฆษณาประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แบรนด์ไปด้วยในตัวนั่นเอง นอกจากสินค้าพรีเมี่ยมจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้าง Brand Awareness แล้ว การทำสินค้าพรีเมี่ยมก็ยังสามารถสะท้อนถึง Brand Personality ได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะถ้าไม่มีการวางแผนหรือการออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมให้ตรงกับ Brand Personality ก็จะไปกระทบต่อบุคลิกภาพของแบรนด์นั่นเอง

อย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วว่าเมื่อธุรกิจตัดสินใจสร้าง Brand personality ในแบบต่างๆ แล้ว การทำการตลาดในด้านอื่นๆ ก็ต้องสอดคล้องกับบุคลิกภาพของแบรนด์ด้วย ทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ brand personality หลายๆ คนคงรู้แล้วว่า brand personality คืออะไร สำคัญอย่างไร มีกี่แบบและสินค้าพรีเมี่ยมมีผลต่อ brand personality อย่างไร การทำสินค้าพรีเมี่ยมเป็นกลยุทธ์ที่หลายๆ ธุรกิจเลือกใช้ ซึ่งต้องออกแบบสินค้าพรีเมี่ยมให้สอดคล้องกับ Brand Personality หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อสะท้อนถึงภาพลักษณ์ของธุรกิจและสร้างการจดจำแบรนด์ที่ดี

Posted in

Bangkok Premiums

Leave a Comment