ของที่ระลึก เลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับโอกาส?

ตามธรรมเนียมนิยมส่วนใหญ่เมื่อมีการจัดงาน จัดพิธี หรือในโอกาสสำคัญต่างๆ เรามักมีการแจก‘ของที่ระลึก’ แก่ผู้มาร่วมงาน เพื่อเป็นตัวแทนของความทรงจำให้พวกเขาได้ระลึกถึงบุคคล เหตุการณ์ หรือเรื่องราว และอีกนัยหนึ่งของที่ระลึกยังทำหน้าที่แทนคำขอบคุณของผู้จัดงาน (เจ้าของงาน) นั้นๆ ด้วย

            ปัจจุบันของที่ระลึกมีให้เลือกด้วยกันหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นของกินและของใช้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของผู้จัดงาน ว่าต้องการของที่ระลึกประเภทใดเพื่อนำไปมอบให้กับผู้มาร่วมงาน โดยคัดเลือกจากสิ่งของที่จะสามารถภาพจำให้กับงานได้

ทั้งนี้ ในการจัดงานหรือพิธีนั้น มีทั้งงานที่เป็นทางการ งานไม่เป็นทางการ งานมงคล งานอวมงคล เราจึงนิยมที่จะเลือกของที่ระลึกให้เหมาะสมกับงานและโอกาส ตัวอย่างเช่น แจกช้อนส้อมเป็นของที่ระลึกในงานแต่งงาน เพราะสื่อความหมายถึงความเป็นคู่รัก เป็นต้น

            แล้วเราจะเลือกของที่ระลึกให้เหมาะสมกับโอกาสได้อย่างไร? ข้อมูลต่อไปนี้อาจสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้

ของที่ระลึกแต่ละประเภท

            เราจะเห็นได้ว่าของที่ระลึกที่มีให้เลือกในทุกวันนี้มีมากมาย ตั้งแต่ของชิ้นเล็กไปจนถึงชิ้นใหญ่ ตั้งแต่ราคาถูกไปจนถึงราคาแพง แต่หากจะเป็นแบ่งแยกตามประเภทแล้ว ของที่ระลึกนั้นสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

  • ของที่ระลึกแบ่งประเภทตามวัสดุ

การแบ่งประเภทจากวัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตของที่ระลึกนั้นๆ ซึ่งมีด้วยกัน 2 แบบคือ ของที่ระลึกที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ และ ของที่ระลึกที่ทำจากวัสดุสังเคราะห์

  • ของที่ระลึกแบ่งประเภทตามรูปแบบ

ในที่นี่แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นตามประเพณีโดยมีการสืบทอดรูปแบบมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และ ของที่ระลึกที่ผลิตตามกระแสนิยม อาจมีการผลิตขึ้นมาในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

  • ของที่ระลึกแบ่งประเภทตามวัตถุประสงค์ในการผลิต

โดยการแบ่งประเภทของที่ระลึกในรูปแบบนี้มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบ ได้แก่ ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นมาเพื่อมอบให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นมาเพื่อมอบให้ลูกค้าจำนวนมาก และของที่ระลึกที่ผลิตขึ้นฌฉพาะงานหรือเหตุการณ์

  • ของที่ระลึกแบ่งประเภทตามการใช้งาน

การแบ่งประเภทจากประโยชน์ใช้สอยของสิ่งของนั้นๆ ซึ่งมีทั้งของที่สามารถนำมาใช้งานได้จริง ของที่ใช้เพื่อการประดับตกแต่งตั้งโชว์เพื่อความสวยงาม รวมไปถึงของที่ระลึกที่อยู่ในรูปแบบของของกินต่างๆ

เลือกของที่ระลึกให้เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ

            การเลือกของที่ระลึกเพื่อให้เหมาะสมกับโอกาส นอกจากจะเลือกที่ประโยชน์ในการใช้สอย และรูปลักษณ์ความสวยงามแล้ว การเลือกของที่ระลึกที่มีความหมายหรือมีความเกี่ยวเนื่องกับแต่ละโอกาส ก็มีส่วนช่วยให้ผู้มาร่วมงานเกิดการจดจำได้ไม่น้อย

  • งานแต่งงาน

ของที่ระลึกที่เหมาะกับงานแต่งงานควรเป็นสิ่งของที่มีความหมายที่ดี หรืออาจเป็นสิ่งของที่สื่อถึงความรัก หรือสิ่งของที่เป็นเหมือนตัวแทนของคู่บ่าวสาว และโดยมากจะนิยมของที่ระลึกที่มีลักษณะเป็นคู่ เช่น ตะเกียบ ช้อนส้อม เป็นต้น

  • งานศพ

การแจกของที่ระลึกในงานศพนอกจากจะเป็นการแสดงความขอบคุณของเจ้าภาพแล้ว ตามธรรมเนียมยังเชื่อว่าการแจกของที่ระลึกภายในงานก็เพื่อปลอบใจผู้มาร่วมงานที่อยู่ในความรู้สึกโศกเศร้าด้วย ซึ่งของที่ระลึกที่นิยมนำมาแจกได้แก่ ยาหม่อง ยาดม หนังสือธรรมะ เป็นต้น

  • งานเกษียณ

ในการจัดงานวันเกษียณผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็คือเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นแล้วควรเลือกสิ่งของที่มีคุณค่าและสามารถสร้างความทรงจำให้กับผู้รับได้ หากจะให้ดีก็ควรเป็นสิ่งของที่สามารถนำไปใช้งานได้ เช่น  ปากกา สมุดโน้ต พวงกุญแจ เป็นต้น

  • งานฉลองหรือวันครบรอบ

ของที่ระลึกสำหรับงานฉลองหรือวันครบรอบนั้นสามารถเลือกได้ตามความชอบของผู้จัดงาน แต่ก็ควรเป็นของที่แสดงให้เห็นถึงมิตรภาพระหว่างผู้ให้และผู้รับด้วย

  • งานเปิดตัวบริษัทหรือผลิตภัณณ์

ควรเป็นของที่ระลึกที่สามารถสร้างการจดจำให้กับผู้รับได้เป็นอย่างดี ซึ่งโดยมากจะมีการสั่งทำของที่ระลึกขึ้นมาเป็นพิเศษ เพื่อให้สัมพันธ์กับตัวบริษัทหรือตัวสินค้า เป็นเหมือนการแนะนำให้ผู้คนได้ทำความรู้จักสินค้าและบริษัทอีกทางหนึ่งด้วย

Posted in

Bangkok Premiums

Leave a Comment